Bahçelievler Tolum Ruh Sağlığı Merkezimizin Sergisi, Denizden Toprağa Sıfır Atık Projesi.
18 Mayıs 2022


  • sergi (8).jpeg
  • sergi (7).jpeg
  • sergi (6).jpeg
  • sergi (4).jpeg
  • sergi (5).jpeg
  • sergi (2).jpeg
  • sergi (3).jpeg
  • sergi (1).jpeg


Hastanemize bağlı olarak hizmet veren Bahçelievler Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’mizde el sanatları ve resim uğraş tedavileri kapsamında danışanlarımızca üretilen ürünler 12 Mayıs 2022 tarihinde Başkent Halk Eğitim Merkezi’nde sergilenmiştir. Ağır ruhsal bozukluğu olan bireylerin tedavi, psikososyal destek ve rehabilitasyonunu gerçekleştirmek üzere hizmet veren merkezimizde danışanların sosyalleşmesi, üretime katılmaları ve işlevselliklerini kazanmaları hedeflenmektedir. Yıl boyunca merkezimizde üretilen ürünler sergide büyük ilgiyle karşılanmış, özellikle sıfır atık bakış açısıyla üretilen ürünlerimiz dikkat çekmiştir. Ayrıca bir danışanımızın Başkent Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğreticimiz Filiz KÖSE ŞEVİK rehberliğinde yapmış olduğu “DENİZDEN TOPRAĞA SIFIR ATIK” Projesi MEB tarafından düzenlenen Sıfır Atık Yarışmasına gönderilmiştir.

Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin sunumunda çok önemli bir yere sahip olan Bahçelievler Toplum Ruh Sağlığı Merkezimize sağladıkları destek için Başkent Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Serdar Mecit ÖZDEN, Müdür Yrd. Sayın Meltem TEKEREK, Usta Öğreticilerimiz Sayın Filiz KÖSE ŞEVİK ve Sayın Özlem ÖZDEMİR PULAT ile TRSM Sorumlu Hekimi Dr. Duygu TİRYAKİ ŞEN, Sosyal Hizmet Uzmanı Fatma TOKMAK YÜKSEL, Psikolog İlknur ÜNLÜ, Hemşire Kezban ERDEM, Ergoterapist Asiye DERİCİ ve Güvenlik Görevlisi Murat KILIÇ’ a teşekkür ederiz.