Kalite Yönetim Birimi

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız
Hasta sağlığı alanında öncü bir kuruluş olmak amacıyla;
• Hastalarımızın ve yakınlarının memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,
• En son teknolojik gelişmelere paralel olarak çalışanların niteliğini eğitimlerle geliştirerek verilen hizmete uyarlamayı ve çalışan memnuniyetini sağlamayı,
• Toplam Kalite Yönetimi felsefesini ve sürekli gelişmeyi,
• Çevre sağlığına duyarlılığı
• Yasal mevzuatlara uygun olarak sağlık hizmeti vermeyi
İlke edinmiş bir kuruluş olmak kalite politikamızdır.

MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

Misyonumuz
Biz sağlık hizmeti ve eğitimde;
Hastalarımız İçin: İnsanın temel haklarından biri olan güvenirlik ve hızlı sağlık hizmetini
Tıbbi ve etik kurallara bağlı kalarak kalite inancımızla bütünleştirerek sunmak.
Asistan Hekimlerimiz İçin: Çağdaş eğitimle, insani ilişkilerde sosyal iletişimin ve bilimsel alanda araştırmacılığın önemini kavramış temel becerilerle donatılmış, uzman hekimler yetiştirmek.
Toplumumuz İçin: Ulusal sağlık politikaları ve belirlenen stratejilere uygun, kolay ulaşabilir,
Verimli ve etkin sağlık hizmeti sunmak için varız.

Vizyonumuz
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi;
Hasta ve çalışan gereksinimlerini çağın gereklerine uygun olarak karşılayan bir yapıya sahip, kendi alanlarında girişimci, araştırmacı, yenilikçi, liderlik yeteneğine sahip uzman hekimler yetiştiren, sürekli yenilenen ve ileri teknolojileri hızla kullanan dünya standartlarında sağlık hizmeti vererek başkentin ve ülkenin en kaliteli, en güvenilir sağlık hizmetini en eğitimli personel ile sunan, dünya çapında bilimsel çalışmaların yapıldığı, bir merkez haline gelmektir.

27 Şubat 2024