Ayniyat
06 Ocak 2022


Hikmet CİHAN
Ayniyat Saymanı
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

 

Hastanemiz ayniyat şubesi Maliye Bakanlığı’nın 21/11/2006 tarihli ve 19423 sayılı yazısı üzerine, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre işlemler yapılmaktadır.

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ