Personel Şube
06 Ocak 2022

Talip_TUR_Personel.gif
Talip TÜR
Semanur_VENC_Personel.gif
Semanur VENÇ
Sahin_KANBUR.gif
Şahin KANBUR
Aysel_CALISKAN_Personel.gif
Aysel ÇALIŞKAN
Bayan_Icon.jpg
Gönül VAY
Meltem_KOCAK_Personel.gif
Meltem KOÇAK
Bayan_Icon.jpg
Yüksel POLAT

Hakan ORHAN

S.B.ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  PERSONEL ŞUBESİ HİZMETLERİ

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Görevli tüm personelin atama, yer değiştirme, geçici görevlendirme, emeklilik, terfi ve intibak işlemleri, diğer özlük hakları ile ilgili hizmetleri yürütmek.

1- Atama kararı, maaş nakil ilmuhaberi, nüfus cüzdanı fotokopisi

2- Kurum amiri yada kendisinin görevlendirilme talebi veya ihtiyaç yazısı.

3- Emeklilik talebi hakkındaki dilekçe, 3 adet fotoğraf

4- Mezuniyet belgesi, dilekçe

Personelin yasalara uygun olarak göreve başlayış ve ayrılışlarının takibini yapmak.

1- Başlayış şekli naklen ise maaş nakil ilmuhaberi, nüfus cüzdanı fotokopisi

2- Ayrılış işlemlerinde ilişik kesme belgesi, bağlı olduğu birim sorumlusunun imzalayacağı ayrılış belgesi.

3-Ayniyat devir teslim işlemleri.

Personele ait her türlü evrak, yazışma ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

Sağlık Bakanlığından gelen genelge, yönetmelik ve diğer yazıları sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele duyurmak

Görevli personelin tümünün disiplin ile ilgili tüm işlerini yürütmek, sicil raporlarının zamanında usulüne uygun yazışmalarını ve çalışmalarını yapmak

1- Fotoğraf

Personelin yıllık izni, ücretsiz izni, mazeret izni hastalık raporu ile ilgili işlemleri yürütmek ve gerekli kayıtları tutmak

1- Ücretsiz izin talep dilekçesi (doğum öncesi ve doğum sonrası raporu), mazeret izni için talep dilekçesi, hastalık raporu

Gelen evrakın kayda alınması ve birime teslimi

Sözleşmeli atanan personelin işlemlerini yapmak

1-Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2-Fotoğraf

3-Sağlık Kurulu Raporu

4-Diploma örneği

5-Sabıka Kaydı

Soruşturma işlemlerini yürütmek

Kurum içinde tamim ve duyuru ile personeli bilgilendirmek

Her türlü komisyon görevlendirilmesi

Asistanların gizli kanaat notu, sicil raporu, rotasyon başlayış-bitiş evraklarının hazırlaması

Sağlık Meslek Lisesi ve Yüksekokulu öğrencilerinin staj işlemleri

1-Okullarından Baştabipliğe hitaben gönderilmiş bir üst yazı.

2- Dilekçe ve öğrenci belgesi

Diyaliz Kursu, Kan Kursu, Yoğun bakım Kursu, Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kursu, Acil Hemşireliği Kursu, Kan Transfüzyon Kursu yazışmaları

1- Dilekçe

2- Diploma fotokopisi

ÇKYS kayıtların güncellenmesi ve her türlü takip işlemlerinin yapılması

1-Nüfus kayıtlarının güncellenmesi için nüfus cüzdanı fotokopisi, boşanma durumunda mahkeme kararı.

Kongre, Sempozyum, Toplantı yazışmaları ile takipleri

1-Kongre tarihlerini ve yerini gösteren davet yazısı.

2-Dilekçe

3-İlgili bölüm sorumlusunun uygunluk yazısı.

Doğum öncesi, doğum sonrası ve ücretsiz izin işlemleri

Doğum öncesi, doğum sonrası rapor fotokopileri ile ücretsiz izin talep dilekçesi

SSK, Bağ-Kur hizmetlerinin istenmesi ve birleştirilmesi işlemleri

1-Sicil numarası

2- Sigortalı veya Bağ-Kur’lu olarak görev yaptığı kurumdan görev yazısı