Çalışan Hakları Birimi
06 Ocak 2022


BİRİM SORUMLUSU 

UZM. PSİKOLOG FATIMA ÖNAL


ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

Zuleyha_CICEN_Calisan_Haklari.gif
HEM. ZÜLEYHA ÇİÇEN

14.05.2012 tarihli ve 2012/23 sayılı  “Çalışan Güvenliğinin Sağlanması” konulu Genelgesi doğrultusunda;

 • Çalışan güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla, kurumda düzenlemeler yapmak ve gerekli tedbirleri almak,
 • Hastane personelinin güvenliğine yönelik fiziksel ve psikolojik saldırı, riski/girişimi, her türlü taciz ve şiddete maruz kalmaları durumunda yapılacak işlemleri belirleyerek çalışan güvenliği için, güvenli bir ortam sağlamak,
 • Sağlık kurumunda çalışanlar için olası tehlike ve riskleri belirlemek, bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve teknikleri belirlemek,
 • Hizmet içi eğitimler ile güvenli hizmet sunumu ve güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Çalışanların fiziki, ruhsal ve sosyal durumlarının en üst seviyeye taşınmasını sağlamak,
 • Çalışanların, sağlıklarına gelebilecek zararların en aza indirilmesini/yok edilmesini sağlamak amacıyla hastanemiz bünyesinde “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” kurulmuştur.

  BİRİM FAALİYET AKIŞI

 • Hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak, Çalışan Güvenliği uygulamalarının etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde sorumlular tanımlanmıştır.
 • Birim Çalışan Güvenliği Prosedürü, Şiddete Maruz Kalma Durumlarında Yapılacak İşlemler Talimatı ve Beyaz Kod Talimatına göre işlemlerini yürütür.
 • Birime gelen şiddet olaylarını ilgili genelge kapsamında değerlendirerek üst mercilere iletir.
 • Ayrıca çalışanların dilek ve önerileri değerlendirilerek eğitim faaliyetleri ile çalışan güvenliği komite faaliyetlerini yürütür.

Her türlü sorularınız için Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi ile iletişime geçiniz.

Telefon : 0.312 595 30 00/ 3037

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUATLAR

Çalışan Güvenliği Genelgesi 2012/23

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik

Hukukî Yardım Ve Beyaz Kod Uygulaması Genelgesi 2013/2

Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışan Hakları ve Güvenliği Rehberi

Sık Sorulan Sorular