Koronavirüse karşı yürütülen aşı çalışmalarında sağlıkçılarımız aşıya yoğun ilgi göstermektedir.
03 Aralık 2020


  • ası-3.jpeg
  • dr (1).jpeg
  • dr (2).jpeg


Hastanemiz enfeksiyon kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç.Dr. Sami KINIKLI’ lı ile birlikte koronavirüse karşı yürütülen aşı çalışmalarında İnaktif sars-cov-2 aşının (verocell) etkinlik ve güvenliliğini değerlendirmek için randomize, çift kör, plasebo kontrollü Faz lll klinik çalışma kapsamında hastanemizde K2 kohort’una  K.B.B. Kliniği eğitim sorumlusu Prof. Dr. Necmi Aslan’a gönüllü aşı uygulaması yapılmıştır.
Sağlıkçılarımız aşıya yoğun ilgi göstermektedir.