Sağlık Çalışanları Tarama
12 Ekim 2020

Kan alma iş akışı
Dahili ve cerrahi bölümler kendi birimlerinde bir temsilci belirleyecektir. Bu temsilci ekteki excell dosyasına kan örneği vermek isteyen personelin bilgilerini doldurarak Aile hekimimiz Dr . Ülkü UÇKAN’ın sekretaryasına başvuracaktır. Temsilciler buradan, isim içeren barkod ve seroloji kan tüplerini alacak ve  kan örnekleri çalışanların kendi kliniğinde  alınacaktır. Dahili bölümler 12.10.2020 tarihinde, cerrahi bölümler 13.10.2020 tarihinde, bu sisteme uygun şekilde kan örneklerini toplayarak,  saat 16.00  ya kadar Dr Ülkü UÇKAN' ın  sekretaryasına teslim edeceklerdir . Kimlik bilgilerini içeren excel dosyasına klinik adı verilerek kalite birimi eposta adresine (ankarakalite@gmail.com) gönderecekler.

Temizlik, güvenlik, bilgi işlem, teknik ve idari personel ise 14.10.2020 tarihinde C Blok 2. Katta oluşturulan kan alma ünitesine başvurarak bilgileri doldurulacak ve kanları alınacaktır. Sorumlular çalışanları bölerek gönderecektir.


Halk sağlığı laboratuvarı merkezli bir çalışma kapsamında, hastanemiz çalışanlarından kanda COVID-19 hastalığına yönelik antikor (IG G) baktırmak isteyenlerden kan örnekleri ve ekteki excelde yer alan bilgiler toplanacaktır. Sonuçlar gizlilik ilkesi gözetilerek yalnızca ilgili kişiye bildirilecektir.

Excel Dosyası İndir