Klinik Araştırmalar ve Bioyararlanım / Bioeşdeğerlik Çalışmaları...
24 Temmuz 2020

Klinik Araştırmalar ve Bioyararlanım / Bioeşdeğerlik Çalışmaları Etik kurullarının standart çalışma yöntemi esasları ilgili hükmü gereğince;

Ankara Eğitim ve Araştırma hastanesi klinik araştırmalar etik kurulumuz tarafından 27.07. 2020 - 09.08.2020 tarihleri arasında 15 günlük tatil ilan edilmiştir. Başvuru dosyaları bu süreç içerisinde kabul edilmeyecektir. 10 Ağustos pazartesi günü itibariyle dosya kabulüne başlanacaktır.

Başhekim Yard.
M.Hanifi KOTAN