Etik Kurul Toplantısı
03 Mayıs 2019

SBÜ  Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulumuz faaliyete geçmiştir. 08.04.2019 tarihin de dosya alımına başlamıştır.  • etik 1.jpg
  • etik 2.jpg
  • etik 3.jpg
  • etik 4.jpg
  • etik 5.jpg
  • etik 6.jpg
  • etik 7.jpg