Acil Tıp Kliniği Mevzuatı
15 Şubat 2018

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Teşkilat Kararnamesi

1219 Sayılı Tababet ve Şuabat Kanunu

Ek Ödeme Yönetmelik Değişikliğine Dair 2014-8 Sayılı Genelge

Hamilelerin Çalışma ve Nöbetlerine Dair Hukuk Müşavirliği Görüşü

Kamu Başdenetçiliği Nöbet ve Mesleki Sigorta Kararı

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

Nöbet Hizmetlerinden Muafiyetle ilgili Müsteşarlık Yazısı

Sağlık Alanındaki Temel Mevzuat Bilgisi

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Sağlık Meslek Mensupları İş ve Görev Tanımları

Sağlık Personelinin Öğle Yemek Tatili ve Mesaine dair 2014-1 Sayılı Genelge

T.C. Sağlık Bakanlığı 2005-180 Sayılı Nöbet Genelgesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2006-16 Sayılı Branş Nöbetleri Genelgesi

Tıpta Uzmanlık Kurulu 312 Sayılı Kararı - Yan Dalların Anadal Uzmanı Haklarına Sahip Oldukları

Tıpta Uzmanlık Kurulu 324 Sayılı Kararı - Asistanların Acil Serviste Çalışmalarına Dair Karar

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ek Ödeme Yönetmeliği

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Uzmanlık Eğitimi Hakkında Genel Yazı

Uzmanlık Eğitimi Verebilecek Personel

Uzmanlık Öğrencilerinin (Asistanlar) Eğitim ve Çalışmalarına dair 2011-33 Sayılı Genelge

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ

Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği