Hastanemizde "Üroloji İdrar Tutma Okulu" ve "Üroterapi Ünitesi" faaliyete başladı
25 Ekim 2018

  • Uroloji_İdrar_Tutma_Okulu_1.jpg
  • Uroloji_İdrar_Tutma_Okulu_2.jpg
  • Uroloji_İdrar_Tutma_Okulu_3.jpg


Üroloji Kliniği’nde idrar kaçırma problemi olan çocuklar için “Üroterapi” ünitesi ve “İdrar Tutma Okulu” açıldı.

Hastanemiz Üroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Koray Ağras’ın verdiği bilgiye göre 5 yaş üzerindeki çocukların %5-15’inde idrar kaçırma problemine rastlanıyor. Verilen bilgiye göre, eğer idrar kaçıran bu çocuklara ve ailelerine hastalığın doğal süreci, ciddiyeti ve tedavi planlaması yeterince anlatılmaz ve yeterli motivasyon sağlanmazsa tedavide başarısızlık kaçınılmaz oluyor. Bu da çocukların okul başarısında düşme, içine kapanıklık, utangaçlık, depresif- agresif kişilik gibi psikolojik problemlerin yanında,  idrar yolu enfeksiyonları ve böbreklerin kaybı gibi çok ciddi durumlarla da sonuçlanabiliyor. Ayrıca yaş ilerledikçe de tedavi güçleşiyor.

Hastanemizde Nisan 2018 de hizmete başlayan Çocuk Üroloji Polikliniği’ne ilk defa başvuran ve idrar kaçırma sorunu olan çocuklar, yapılan değerlendirmelerden sonra “enürezis”, “işeme disfonksiyonu” veya “nörojenik inkontinans” gibi alt gruplara ayrılmaktadır. Ardından çocukların aileleriyle birlikte her Çarşamba günleri seminer salonunda saat 11.00-12.00 arasında olmaları istenmektedir.  Burada Prof. Dr. Koray Ağras ve üroterapi hemşiresi tarafından “İdrar Tutma Okulu” adı altındaki bilgilendirme ve eğitim toplantısı yapılmaktadır. Seminer salonlarındaki yer sıkıntısı nedeniyle, toplantıya katılmak isteyen aile ve çocukların Çocuk Üroloji Polikliniği’ndeki muayeneleri esnasında randevu almaları gerekmektedir. Bu hizmet Üroloji Kliniği ekibince gönüllü yapılan bir uygulama olup, hastalardan katılım için herhangi bir ücret alınması söz konusu değildir. Yabancı dil konuşan hastalar için de toplantıda bir tercüman bulundurulmasına gayret edilmektedir.

Hastalar eğitimlerini tamamladıktan sonra yeni açılan “Üroterapi” ünitesindeki hemşiremiz tarafından değerlendirilmektedir. Üroterapi ünitesine ilk defa veya kontrole gelen hastaların işeme günlükleri ve semptom skorları değerlendirilmekte, kağıt dosyalara detaylı kayıtlar tutulmakta,  yine hemşiremiz tarafından ultrasonografi cihazıyla mesane değerlendirmesi ve bilgisayarlı işeme testi yapılmaktadır. Çıkan sonuçlar Çocuk Üroloji Polikliniğindeki doktora yönlendirilerek hastaların tedavisi verilmektedir. Tedaviye dirençli idrar kaçırma problemi olan çocuklar için kliniğimizde “biofeedback” cihazı yoktur ancak, cihazı kiralama veya satın alma yoluyla temin eden hastalarımıza pelvik taban gevşeme eğitimleri yine üroterapi hemşiremiz tarafından verilmektedir.

Yeni açılan “İdrar Tutma Okulu” ve “Üroterapi” ünitemizin hastanemize ve hastalarımıza hayırlı olması dileğiyle..