Radyoloji Kliniği Kurum Uzmanlık Yeterlik Belgesi
01 Ağustos 2017

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği’nde verilen radyoloji uzmanlık eğitimi sertifiye edildi.

Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu Eğitim Kurumları ve Programı Değerlendirme Komisyonu tarafından 24 Haziran 2016 tarihinde yapılan denetleme sonucunda Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS) ve TTB-UDEK-UYEK’in belirlediği radyoloji uzmanlık eğitimi ile ilgili koşulları karşılamış ve “KURUM UZMANLIK EĞİTİMİ YETERLİK BELGESİ” almaya hak kazanmıştır. 1962 yılından beri eğitime devam eden, 120 uzmanlık öğrencisinin eğitim aldığı Radyoloji Kliniği, Türkiye’de bu belgeyi almaya hak kazanmış 8 kurumdan biridir. Sertifikasyon sürecinde, uzmanlık eğitiminin başlangıcında asistanlara yazılı bir eğitim programının verilmesi, asistan karnesinin varlığı ve düzenli seminer programı uygulanmasının yanı sıra asistan memnuniyeti ön koşul olarak istenmektedir.