Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğimizde Gönüllü Aşı Uygulaması
25 Kasım 2020

  • Gönüllü  Aşı Uygulaması (2).jpeg
  • Gönüllü  Aşı Uygulaması (1).jpeg
  • Gönüllü  Aşı Uygulaması (3).jpeg
  • ası çalısması.jpeg

İnaktif sars-cov-2 aşının (verocell) etkinlik ve güvenliliğini değerlendirmek için randomize , çift kör, plasebo kontrollü Faz lll klinik çalışma kapsamında hastanemizde K2 kohort’una ilk  gönüllü aşı uygulaması başlatılmıştır.