Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin 2019-2020 öğretim yılı programı çerçevesinde, 10 Mart 2020 tarihinde Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘nde bilimsel bir toplantı düzenlendi.
16 Mart 2020

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin 2019-2020 öğretim yılı programı çerçevesinde, 10 Mart 2020 tarihinde Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘nde bilimsel bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıya hastanemiz eğitim görevlilerinden Doç. Dr. Ayhan Tekiner konuşmacı olarak katılarak “Santral Sinir Sistemi Tümörleri”ni anlattı. Ayrıca Hastanemiz Beyin Cerrahi Kliniğinde opere edilen olgular sunuldu.