Sosyal Hizmet Birimi
07 Ağustos 2019


TIBBİ SOSYAL HİZMET NEDİR?

Ayakta ve yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.


SOSYAL HİZMET UZMANI NEDİR?

Hastaneye başvuran hastaların psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarını tespit eden, sorunlarıyla ilgili sosyal hizmet müdahalesini planlayan ve uygulayan, üniversitelerin dört yıllık sosyal hizmet bölümlerinden mezun meslek elemanıdır.

TIBBİ SOSYAL HİZMETLERDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

 • Fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet mağduru olan kadınlara, çocuklara, engelli bireylere, yaşlı bireylere,
 • Ekonomik yönden yoksunluk durumunda olan hasta ve hasta yakınları,
 • Sağlık güvencesi olmayan hastalar,
 • İhmal ve istismar mağduru çocuklar,
 • Mülteci ve sığınmacı hastalar,
 • Kimsesiz ve bakıma muhtaç hastalar,
 • Tedavi sürecinde kalacak yer sorunu olan hastalar,
 • Tedavi sürecine uyum sağlamakta güçlük çeken hastalar,
 • Kronik ve ruh sağlığı bozulmuş hastalar,
 • Alkol ve madde bağımlısı hastalar,
 • Tüm dezavantajlı gruplar sosyal hizmetlerden yararlanabilir.


SOSYAL HİZMET BİRİMİNİN VERDİĞİ HİZMETLER NELERDİR?

Hastanın tedavi programından en üst düzeyde yaralanması amacıyla psiko-sosyal destek çalışmaları yürütmek,

İntihar girişimleri ve diğer kriz durumları ile karşılaşan kişilere ve ailelerine bu alanda eğitim almış profesyonellerce, acil medikal tedaviden sonra uygun zamanda gerekli psiko-sosyal desteği sağlamak,

Sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan hastaların diğer ilgili kurumlardan sürekli ya da geçici destek sağlanmasına yardımcı olmak ve hastaları bu kurumlara yönlendirilmek,

İhmal ve istismar vakalarını takip etmek ve gerektiği durumlarda yasal işlemleri başlatmak,

Sosyal hizmete ihtiyaç duyan  müracaatçıların, ihtiyaç duydukları sosyal hizmet kuruluşlarına (çocuk yuvası, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, kadın sığınma evi gibi) yerleştirilmesini sağlamak ve süreçle ilgili danışmanlık hizmeti vermek,

İl dışından gelen hasta ve yakınlarının misafirhanelerden yararlanması için gerekli görüşme ve yazışmaları yapmak,

Taburcu edildiği halde tıbbi, ekonomik ve sosyal nedenlerden dolayı evine gidemeyen, sosyal güvencesi ve ekonomik gücü olmayan hastalar için gerekli işlemleri yürütmek.

Özürlü bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmaların yapılması, bilgi verilmesi ve yönlendirmenin yapılması

Tedavi sürecinde desteğe ihtiyacı olan hastaların ailesi ve yakın çevresi ile işbirliği yapılması ve tedavi sürecine dahil edilmesi,


SosyalHizmet.png

İletişim

Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sakarya Mh. Ulucanlar Cd. No:89

E-Blok No: 18

Altındağ / ANKARA 


Posta Kodu: 06230

Tel : 0312 595 31 12