Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Personel Çalışmasına Dayalı Hizmet Alım Personelleri Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınav Duyurusu

Güncelleme Tarihi: 09/03/2018

01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı başlıklı 14. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen sınav yeri ve zamanının ilan edilmesi hususu çerçevesinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği sınav yeri ve zamanı aşağıda gösterilmiştir.

İlgili tebliğin 14.maddesinin 2. Fıkrası gereğince ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

PERSONEL ÇALIŞMASINA DAYALI HİZMET ALIM PERSONELLERİ SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAV TAKVİMİ